You are here
Home > Đào tạo > Hợp tác đào tạo > Đại học Bách Khoa Hà Nội > Quyết định trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội kỳ thi tháng 10 và tháng 11 năm 2015

Quyết định trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội kỳ thi tháng 10 và tháng 11 năm 2015

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN KỲ THI ĐẦU VÀO THÁNG 10 VÀ 11 NĂM 2015

                                                                                QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH KÈM THEO 

           

Trả lời

Top