Trong quá trình phát triển, nhà trường đã nhiều lần nghiên cứu đổi mới mục tiêu, mô hình và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội trong từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo áp dụng cho hệ chính quy hiện nay được xây dựng trên cơ sở mô đuyn hóa các kiến thức học tập theo đơn vị tín chỉ.

Chi tiết chương trình đào tạo cho các ngành/ chuyên ngành như sau:

 1. Tin học ứng dụng
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Văn thư hành chính
 4. Hướng dẫn viên du lịch
 5. Kinh doanh thương mại & dịch vụ
 6. Quản lý doanh nghiệp
 7. Kế toán doanh nghiệp
 8. Thư ký văn phòng
 9. Nghiệp vụ lễ tân
 10. Tiếng Anh
 11. Marketing
 12. Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp