Ngày 05.01.2014:Lễ khai giảng liên thông hệ VLVH trường Đại học KTQD

   Ngày 05 tháng 1 năm 2014, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng Hệ liên thông CĐ – ĐH Khóa 14 – VLVH Chuyên ngành Kế Toán Tổng Hợp, Tài Chính Doanh Nghiệp và Hệ liên thông TCCN – ĐH khóa 04 – VLVH chuyên ngành Kế Toán.

heucollege.edu.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *