Lễ Nhập Học Lớp Đại Học Trực Tuyến E-learning Khóa 11 đợt C Trường Đại Học Mở Hà Nội

Sáng ngày 14-07-2019, Trường Trung Cấp Công Nghệ và Kinh Tế Đối Ngoại hợp tác với trường Đại Học Mở Hà Nội  tổ chức Lễ nhập Khóa 11…

View More Lễ Nhập Học Lớp Đại Học Trực Tuyến E-learning Khóa 11 đợt C Trường Đại Học Mở Hà Nội