Tiết lộ cấu trúc đề thi trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, phạm vi đề thi sẽ gồm các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo không gây áp lực đối với học sinh ôn thi vào lớp 10.

Thời gian qua, phụ huynh và học sinh ở Hà Nội luôn trong tâm trạng lo lắng, chờ đợi việc công bố môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *