Những thay đổi trong kỳ thi Quốc Gia năm 2019

Ông Phạm Như Nghệ – Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Liên quan tới công tác thi trung học phổ thông quốc gia 2019, ông Phạm Như Nghệ – Vụ phó Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Nguồn: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/infographic-nhung-thay-doi-trong-ky-thi-quoc-gia-nam-2019-post193479.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *