Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh, các em học sinh có thể tham khảo. 

Nguồn: https://vietnammoi.vn/de-thi-tham-khao-thpt-quoc-gia-2019-mon-tieng-anh-cua-bo-gddt-161558.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *