Trường trung cấp, cao đẳng ‘chất lượng cao’ phải giới thiệu được việc làm cho người học

Tiêu chí ‘Giới thiệu được việc làm cho ngươi lao động’ cùng với các tiêu chí khác trong văn bản mới ban hành của Bộ…

View More Trường trung cấp, cao đẳng ‘chất lượng cao’ phải giới thiệu được việc làm cho người học