Chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình Tài chính – ngân hàng được đưa vào giảng dạy tại Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại – HEUCollege với mục tiêu đào tạo sinh viên trên thực tế nghề nghiệp, ra trường đáp ứng được ngay yêu cầu của công việc. Người học được cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; Nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính..

Chương trình đào tạo giúp cho học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính tiền tệ, chính sách tiền tệ, thực hành thành thạo những kỹ năng quản lý tài chính tiền tệ cho cơ quan, ngân hàng, có kiến thức về thanh toán và chuyển đổi các loại tiền tệ khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp chương trình học tại trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại, các sinh viên được học lên cao cùng khối ngành tại các trường ĐH lớn và uy tín trong nước.

Với mục tiêu “Xây dựng tương lai bền vững”,  HEUCollege mang lại phương pháp đào tạo giúp sinh viên nhận được hiệu quả học tập có thể ứng dụng được ngay vào thực tế từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế với lượng bài tập thực tế cho từng môn học. Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập và thực hành thông qua các dự án hợp tác của HEUCollege và doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Các học phần cơ sở:

– Kinh tế chính trị, Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Lý thuyết hạch toán kế toán, Thống kê ứng dụng trong tài chính, Kinh tế vi mô, Excel ứng dụng tài chính

Các học phần chuyên môn:

– Tài chính doanh nghiệp I, Kế toán tài chính, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I, Thị trường ngoại hối và biện pháp phòng ngừa rủi ro

– Thuế, Tài chính doanh nghiệp 2, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2, Marketing ngân hàng, Thanh toán quốc tế

– Kế toán ngân hàng, Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng

III. NGHỀ NGHIỆP

– Nhân viên phân tích tài chính doanh nghiệp.

– Nhân viên môi giới chứng khoán.

– Nhân viên tín dụng ngân hàng.

– Nhân viên kế toán ngân hàng.

– Nhân viên thanh toán quốc tế.

– Nhân viên kinh doanh ngoại hối.

– Nhân viên kế hoạch nguồn vốn.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đã tốt nghiệp THCS
Hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương;
Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN HỒ SƠ

VI. HỌC PHÍ

Với phương châm tạo điều kiện cho mọi sinh viên có thể theo học, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại-Heucollege đưa ra mức học phí hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay.

1.Đối với học sinh tốt nghiệp THCS:

  • Học phí học văn hóa: 750.000đ/tháng
  • Học phí học chuyên ngành: 820.000đ/tháng ( Được nhà trường hỗ trợ thủ tục nhận trợ cấp 100% kinh phí học chuyên ngành từ Phòng Lao động thương binh và Xã hội địa phương)

2. Đối với  học sinh hoàn thành chương trình THPT trở lên:

  • Học phí học chuyên ngành: 820.000đ/tháng

Học phí của trường áp dụng cho tất cả các chuyên ngành đào tạo