You are here
Home > Đào tạo > Hợp tác đào tạo > Đại học Xây Dựng > Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH Xây dựng

Kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 03-04/10/2015 ĐH Xây dựng

KẾT QUẢ THI HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG (NUCE)

1. Quyết định trúng tuyển

2. Danh sách sinh viên trúng tuyển

Trả lời

Top