You are here
Home > Đào tạo > Hợp tác đào tạo > Đại học Bách Khoa Hà Nội > Kết quả thi Liên thông CĐ lên ĐH kỳ thi ngày 24-25/10/2015 ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi Liên thông CĐ lên ĐH kỳ thi ngày 24-25/10/2015 ĐH Bách Khoa HN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KỲ THI THÁNG 10.2015

Danh sách sinh viên dự thi và kết quả thi:

heucollege.edu.vn

Trả lời

Top