You are here
Home > Đào tạo > Hợp tác đào tạo > Đại học Kinh Tế Quốc Dân > HEUCollege: Thông báo Danh sách trúng tuyển LTĐH hệ VLVH – ĐH KTQD đợt 1 năm 2017

HEUCollege: Thông báo Danh sách trúng tuyển LTĐH hệ VLVH – ĐH KTQD đợt 1 năm 2017

Sau hơn 3 tháng xét tuyển hồ sơ, chương trình phối hợp đào tạo cử nhân hệ VLVH năm 2017 giữa trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại với Đại học Kinh tế Quốc dân, HEUCollege thông báo Danh sách trúng tuyển LTĐH hệ VLVH – ĐH KTQD đợt 1 năm 2017.

Trả lời

Top